Varsity Durham vs. Gridley 9/22/2016 - bobcatsports